Stäng

Din förfrågan(0)

Din förfrågan är tom
Butiken / Produkter / Ballast / Bergkross / Makadam 4/8

Makadam 4/8

Makadam 4/8
Makadam 4/8
Makadam är produkter där det finaste materialet frånskilts. Dessa produkter benämns mellan vilka fraktioner huvuddelen av materialet finns representerad. Vanligt förekommande fraktioner är 2/4, 4/8, 8/16, 16/32 och 32/64.

Makadam 4/8 är dränerande. Kan användas vid halkbekämpning, grusgångar, husgrunder, garageuppfarter. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial


Se även

Makadam 2/4
Är dränerande, används vid halkbekämpning.