Stäng

Din förfrågan(0)

Din förfrågan är tom
Butiken / Produkter / Ballast / Bergkross / Makadam 2/4

Makadam 2/4

Makadam 2/4
Makadam 2/4
Makadam är produkter där det finaste materialet frånskilts. Dessa produkter benämns mellan vilka fraktioner huvuddelen av materialet finns representerad. Vanligt förekommande fraktioner är 2/4, 4/8, 8/16, 16/32 och 32/64.

Makadam 2/4 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial.


Se även

Makadam 16/32
Är dränerande. Används exempelvis till platta på mark och även till täckdikning.
Makadam 32/64
Kallas även Järnvägsmakadam och används till järnvägar, erosionsskydd vid exempelvis brunnar för vattenavrinning.
Makadam 4/8
Är dränerande. Kan användas vid halkbekämpning, grusgångar, husgrunder, garageuppfarter.