Stäng

Din förfrågan(0)

Din förfrågan är tom

Allt du behöver för en säker avstängning

Delta Bloc
Robusta och platsbesparande betongbarriärer.
A20 Vägarbete
Varningsmärke
GP-Link
Betongelement med patenterad skarv och unik förmåga att fånga upp påkörande fordon
A22 Varning Trafikljus
Varningsmärke
Trafikbuffert
Däckbuffert är effektiva skydd för både trafikanter och vägarbetare.
Trafikljus
Portabla trafikljussystem, säljs i par

Grus & kross för grundläggning, asfalt och betong

Stenmjöl 0/2
Används vid fogning av marksten och plattor. Justeringar, jordförbättring m.m.
Bergkross 0/65
Förstärkningslager, används tillsammans med bärlager och slitlager. Används till vägar, planer och parkeringsplatser.
Fiberduk N3
Geotextil används med fördel för att skilja schaktmassor från ballastmaterial.
Gårdsingel 8/16
Används till grusgångar.
Infiltrationssand  0/8
Används till Infiltrationsbäddar och går även att använda till paddock.
Makadam 32/64
Kallas även Järnvägsmakadam och används till järnvägar, erosionsskydd vid exempelvis brunnar för vattenavrinning.